Recent Posts

NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT

Người hạnh phúc nhất mà tôi từng được biết, đó là một người Ái Nhĩ Lan tên Dundee.
Ông Dundee bị té gãy lưng từ năm 15 tuổi, sau đó phải nằm trên giường bệnh rất đau đớn trong suốt 40 năm. Nhưng lúc nào ông cũng tươi cười. Tôi hỏi:
– Có khi nào ông bị quỷ cám dỗ không? Chẳng hạn nó nói với ông rằng “nếu Chúa thương ông thì chẳng để ông phải liệt giường như vậy”?
– Có chứ! Rất nhiều lần. Nó thường dẫn trí óc tôi nhìn đến cảnh sung sướng của người khác và nói với tôi như thế. Nhưng tôi cũng dẫn nó tới đồi Canvê, chỉ cho nó thấy Chúa Giêsu đang chết trên Thập giá. Và tôi hỏi lại nó “thế Chúa không thương tôi sao”? Kết quả là lần nào nó cũng vội vàng rút lui.
(Moody’s story)
-Giáo xứ Ba Thôn, 26/8/2020-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *